Vào ngành văn không cần thi văn

Vào ngành văn không cần thi văn

Thi vào ngành văn học mà không cần kiểm tra kỹ năng hành văn, thi vào ngành lịch sử cũng không cần kiểm tra khả năng làm bài tự luận... liệu có thật sự phù hợp và bảo đảm độ tin cậy?