Quốc hội làm luật hay thẩm định luật?

Quốc hội làm luật hay thẩm định luật?

Phát biểu của ông Nguyễn Sỹ Dũng - phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Quốc hội phải có năng lực thẩm định luật chứ không phải quan điểm Quốc hội là nơi làm luật”tạo nên một cơn sóng trên mạng xã hội.