Tái tạo không gian trước thềm điện Kính Thiên

Tái tạo không gian trước thềm điện Kính Thiên

(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn nhà Cục tác chiến và từng bước hoàn trả không gian điện Kính Thiên thuộc khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.