Trà Vinh và Hà Nội hợp tác phát triển

Trà Vinh và Hà Nội hợp tác phát triển

(PL)- Ngày 21-6, tại Trà Vinh, Tỉnh ủy Trà Vinh và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hợp tác phát triển giữa hai địa phương, xây dựng chương trình hợp tác trong thời gian tới.