Môi trường ở Vũng Áng trước kia ra sao?

Môi trường ở Vũng Áng trước kia ra sao?

(PLO)- Theo ĐTM được bộ TN&MT phê duyệt năm 2008, môi trường nền ở khu vực Vũng Áng khá tốt, không khí, nước ngầm, nước mặt đều chưa bị ô nhiễm. Thông tin trong ĐTM thể hiện nước thải dự án này chảy ra sông Quyền, không xả trực tiếp xuống biển.