Tên trộm đánh lừa công an

Tên trộm đánh lừa công an

Bị phát hiện ôm nhiều nữ trang trong đêm, Sơn khai gian dối khiến cảnh sát không tìm được nạn nhân. Được tại ngoại, hắn quay lại nhà nạn nhân trộm thêm lần nữa.