Hai cấp tòa đình chỉ vụ án sai

Hai cấp tòa đình chỉ vụ án sai

(PL)- Theo kháng nghị, quyết định kỷ luật buộc thôi việc của giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh là đối tượng khởi kiện của vụ án lao động.