Thống đốc nói về Nghị định 24 quản lý kinh doanh vàng

Thống đốc nói về Nghị định 24 quản lý kinh doanh vàng

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc sửa đổi Nghị định 24 là vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng để đảm bảo mục tiêu chống vàng hóa và hạn chế tác động tới thị trường tiền tệ, ngoại hối.