Bộ trưởng Y tế đăng ký hiến tạng

Bộ trưởng Y tế đăng ký hiến tạng

 Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bản thân đã đăng ký hiến tặng tất cả các mô, tạng sau khi chết, chết não và được gia đình rất ủng hộ.