Xài số điện thoại trên phim, xử sao?

Xài số điện thoại trên phim, xử sao?

(PL)- Từ việc số điện thoại của mình bỗng dưng bị đưa vào phim Hậu duệ mặt trời, mỗi ngày anh LA nhận hàng trăm cuộc điện thoại phiền phức.