Học sinh thích thú với đề thi môn sử

Học sinh thích thú với đề thi môn sử

(PLO)- Phát biểu cảm nghĩ về chủ trương "thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc" của Đảng cùng với việc liên hệ thực tế. Nội dung câu hỏi thứ tư trong đề thi môn Lịch sử sáng nay (4-7) khiến thí sinh vô cùng thích thú. 
Quy định rõ hơn 'Đảng phục vụ nhân dân'

Quy định rõ hơn 'Đảng phục vụ nhân dân'

(PLO)- Hôm nay, 22-1, Đại hội XII bước vào ngày làm việc thứ hai, tập trung thảo luận các văn kiện đại hội. Đầu buổi sáng, theo sắp xếp của Đoàn Chủ tịch, một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã trình bày tham luận của mình.