Bầu cử Mỹ: Hỗn loạn tại đại hội đảng Cộng hòa

Bầu cử Mỹ: Hỗn loạn tại đại hội đảng Cộng hòa

(PLO)- Hỗn loạn xảy ra lãnh đạo đảng Cộng hòa tuyên bố phê chuẩn quy tắc tôn trọng kết quả bầu cử sơ bộ, tán thành đề cử ông Trump trở thành đại diện tranh cử tổng thống với đại diện đảng Dân chủ.