Bia Tết loạn giá

Bia Tết loạn giá

Hầu hết các công ty sản xuất bia đều cho biết lượng hàng dồi dào nên giá ổn định. Tuy nhiên, tại các đại lý, siêu thị... giá mỗi nơi một khác, chênh lệch nhau tới 50.000 đồng một thùng.