Than Quảng Ninh làm khách VIP ở Quảng Nam

Than Quảng Ninh làm khách VIP ở Quảng Nam

(PL)- Cơ hội cho Quảng Nam lần đầu tiên đăng quang V-League bây giờ hoặc chẳng bao giờ nếu chiều 10-11 họ lấy đủ 3 điểm của Than Quảng Ninh (BĐTV trực tiếp 17 giờ).