Hoa Tết chết từng ngày sau cơn bão số 9

Hoa Tết chết từng ngày sau cơn bão số 9

(PL)- Người trồng rầu thúi ruột vì hoa Tết chết quá nhiều: “Tôi trồng hoa Tết hơn 20 năm. Chưa bao giờ tôi bị thiệt hại nhiều như năm nay do cơn bão số 9”.