Lấy ý kiến dân để đốn cây xanh

Lấy ý kiến dân để đốn cây xanh

(PL)- Nhiều người dân Tây Ninh sốc trước thông tin hàng xà cừ trên đại lộ lớn nhất TP có thể sẽ biến mất. Chính quyền khẳng định phương án thanh lý hàng xà cừ sẽ phụ thuộc vào ý dân.