Bộ Tài chính cần tháo nút thắt xăng dầu!

Bộ Tài chính cần tháo nút thắt xăng dầu!

(PLO)- các cơ quan chức năng cần nghiên cứu tỉ lệ và cho phép DN được điều chỉnh linh động, đột xuất khi giá biến động vượt ngưỡng; điều hành giá theo hướng linh hoạt, đúng chu kỳ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.