Thủ tướng tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ

(PLO)- Lắng nghe, trao đổi với các doanh nghiệp (DN) hàng đầu Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính, hệ thống chính sách để tạo môi trường thể chế minh bạch, vững mạnh hơn, tạo môi trường đầu tư có sức thu hút tốt hơn...