5 ‘ảo mộng’ về phụ nữ của quý ông

5 ‘ảo mộng’ về phụ nữ của quý ông

(PLO)- Quý ông mặc dù luôn than vãn về chuyện bế tắc khi muốn đọc thấu suy nghĩ của phụ nữ song chính họ lại hay tự xây dựng lên những “ảo mộng” về đối tác của mình.