Chống… chống tham nhũng

Chống… chống tham nhũng

(PL)- Dường như công cuộc chống tham nhũng, dù đã được đẩy mạnh nhiều năm nay, vẫn đang gặp không ít lực cản cố hữu.
Vô phương chống tham nhũng, nếu...

Vô phương chống tham nhũng, nếu...

(PL)- Không kiểm soát được tài sản thì vô phương phòng, chống tham nhũng. Kiểm soát tài sản là bảo bối trong phòng, chống tham nhũng.
Tòa án Tối cao xin rút dự luật quan trọng

Tòa án Tối cao xin rút dự luật quan trọng

(PL)- Dự thảo Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện là một luật mới hoàn toàn nhưng được chuẩn bị sơ sài dẫn đến lo ngại sẽ bị lạm dụng.
Xin lỗi chiếu lệ, người bị oan bật khóc

Xin lỗi chiếu lệ, người bị oan bật khóc

(PL)- Có những trường hợp giam oan bốn năm nhưng thời gian tổ chức xin lỗi chỉ năm phút khiến người bị làm oan bật khóc ngay sau khi người chủ trì tuyên bố kết thúc buổi lễ.
Đề xuất sửa 119 điều trong BLHS 2015

Đề xuất sửa 119 điều trong BLHS 2015

(PL)- Sáng 8-8, ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 đã họp phiên đầu tiên cho ý kiến về một số vấn đề còn có những quan điểm khác nhau...