Vị chủ tịch phường lo phần khó cho dân

Vị chủ tịch phường lo phần khó cho dân

(PL)- Đó là trường hợp của chủ tịch phường 7, quận Phú Nhuận (TP.HCM), với chủ trương huy động cán bộ giúp dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.