Mỹ kiện chính phủ Malaysia để tịch thu 1 tỉ USD tài sản

Mỹ kiện chính phủ Malaysia để tịch thu 1 tỉ USD tài sản

(PLO)- Một phần tiền biển thủ từ quỹ 1MDB đã được chuyển qua các công ty bình phong khắp thế giới và được giấu ở Mỹ thông qua các hình thức mua bất động sản và hàng hóa xa xỉ đắt tiền. Ngoài ra, một phần tiền còn được dùng tài trợ cho một bộ phim của Hollywood.