Cuộc lột xác của các bệnh viện tuyến quận

Cuộc lột xác của các bệnh viện tuyến quận

(PL)- Tháng 4-1997 và các năm sau đó, một số quận mới trên địa bàn TP.HCM được thành lập: quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú… Các quận mới này đã có sự phát triển ấn tượng trong lĩnh vực y tế.