Xác ướp bào thai 2.000 năm tuổi

Xác ướp bào thai 2.000 năm tuổi

(PL)- Các nhà khoa học Anh phát hiện một bào thai hơn bốn tháng tuổi được ướp xác và đặt trong quan tài chỉ nhỏ bằng chiếc hộp đựng giày.