Người hiến tặng 200 cây vàng cho Cách mạng

Người hiến tặng 200 cây vàng cho Cách mạng

Tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba có ghi: “Ông và bà Tống Minh Phương đã tận tuỵ với sự nhiệp giải phóng dân tộc trong thời kỳ bí mật, đã cống hiến hết gia tài cho cách mạng”.