43 năm kêu oan của tử tù Trần Văn Thêm

43 năm kêu oan của tử tù Trần Văn Thêm

(PL)- Khi hành trình đòi công bằng của tử tù Trần Văn Thêm vào ngõ cụt, bỗng ông gặp được luật sư Vũ Văn Lợi. từ hai bản án mà luật sư Lợi tìm được, ông Thêm đã được minh oan.