Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: HOÀNG GIANG

5 kiến nghị của TP.HCM với Chính phủ

(PLO)- TP.HCM kiến nghị Chính phủ xem xét đưa nội dung xây dựng trung tâm tài chính quốc gia xứng tầm khu vực và quốc tế đặt tại TP.HCM vào Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 của quốc gia.