Chị ve chai khiếu nại vụ 5 triệu yen

Chị ve chai khiếu nại vụ 5 triệu yen

Theo chị Hồng, việc Công an quận Tân Bình tự ý gia hạn thời gian xác định chủ sở hữu 5 triệu yen là vượt quá thẩm quyền cũng như không đúng quy định của pháp luật.