Án mạng vì 5.000 đồng

Án mạng vì 5.000 đồng

Chỉ vì muốn đòi lại tiền để mua rượu uống, nạn nhân đã bị bạn nhậu dùng búa đập chết