COVID-19 thành quân bài để các nước lợi dụng?

COVID-19 thành quân bài để các nước lợi dụng?

(PL)- Với việc dịch COVID-19 bùng phát dữ dội ở nhiều nước trên thế giới, việc một số quốc gia “thừa nước đục thả câu”, lợi dụng khó khăn của nước khác để đạt lợi ích chính trị là không thể tránh khỏi.