Từ chối bồi thường như vậy là sai luật!

Từ chối bồi thường như vậy là sai luật!

(PL)- Trong vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, ban đầu ông cũng nhận tội nhưng sau khi được minh oan, TAND Tối cao đã bồi thường oan cho ông hơn 7 tỉ đồng.