9 điểm mới của giáo dục TP.HCM năm học 2017-2018

9 điểm mới của giáo dục TP.HCM năm học 2017-2018

(PLO) – Mặc dù còn nhiều áp lực về tăng học sinh (HS), quá tải trường lớp nhưng TP.HCM vẫn không ngừng đầu tư để đảm bảo đủ chỗ học cho HS cũng như ngày càng nâng chất lượng dạy và học trong nhà trường.