Hynos - cứ ngỡ kem đánh răng ngoại

Hynos - cứ ngỡ kem đánh răng ngoại

(PL)- Sau khi trở thành nhãn hiệu P/S và bị nước ngoài mua lại, cái tên Hynos và hình ảnh anh Bảy Chà với diện tích nhỏ hơn và màu sắc cũng khác xưa bắt đầu được sản xuất trở lại.