Việt Nam tham gia hội chợ năng lượng mặt trời

Việt Nam tham gia hội chợ năng lượng mặt trời

Hội chợ năng lượng mặt trời InterSolar là triển lãm hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời và các lĩnh vực liên quan như quang điện, công nghệ sản xuất PV, lưu trữ năng lượng và nhiệt mặt trời.