Ông Nguyễn Sự và những việc làm 'không giống ai'

Ông Nguyễn Sự và những việc làm 'không giống ai'

(PLO) - Thông tin ông Nguyễn Sự làm đơn xin nghỉ trước tuổi khiến không ít người bất ngờ. Nhưng với ông Sự, chuyện này nó bình thường như chính cốt cách, con người ông. Lý giải nguyên nhân về vườn sớm, ông nói trên báo chí nhẹ tênh: Nghỉ vì thấy đã đến lúc phải nghỉ và rời vị trí để lớp trẻ có cơ hội. Mình già thì xin nghỉ, có chi lạ.