Ông bí thư tìm dân về từ hang đá

Ông bí thư tìm dân về từ hang đá

(PL)- Biết đồng bào A Rem thiệt hại nặng nề, nhà ở cần xây mới, ông Hoàng Đăng Quang đã chỉ đạo vận động xây lại hơn 80 căn nhà.