NovaGroup: 30 năm cho cuộc sống bừng sáng

NovaGroup: 30 năm cho cuộc sống bừng sáng

(PLO)-Ngày 15-4-1992, Quốc hội đã thông qua một bộ luật liên quan đối với doanh nghiệp Việt Nam, trong đó nội dung quan trọng nhất, đó là: chuyển đổi từ nền kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể sang nền kinh tế hàng hóa thị trường với nhiều thành phần.