Bổ sung nhân sự Đảng ủy Công an trung ương

Bổ sung nhân sự Đảng ủy Công an trung ương

Bộ Chính trị đã chỉ định Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương (nhiệm kỳ 2010-2015).