Nhân sự mới

Nhân sự mới

Sáng 15/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp bất thường để kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.