Bộ Công an báo động về băng nhóm nhí

Bộ Công an báo động về băng nhóm nhí

(PL)- “Hôm nay có thể cướp giật một ổ bánh mì, ngày mai cướp hai ổ bánh mì... nhưng hôm sau có thể cướp những thứ khác” - Thượng tướng Tô Lâm.