Hộ khẩu tạo ra nhiều bất công

Hộ khẩu tạo ra nhiều bất công

(PL)- Hộ khẩu làm ảnh hưởng tới trẻ em về BHYT, giáo dục dẫn đến hạn chế khả năng thay đổi địa vị xã hội của các thế hệ tương lai.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Việt Nam phản đối bất công, sử dụng vũ lực

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Việt Nam phản đối bất công, sử dụng vũ lực

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định, phản đối sự bất công và sử dụng vũ lực, lấy lợi ích chung của cộng đồng và luật pháp quốc tế làm chuẩn mực cho mọi hành động nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới.