Sang đường kiểu đánh liều

Sang đường kiểu đánh liều

Trên một số con đường có dải phân cách, nhiều người đi bộ đã bất chấp nguy hiểm trèo qua dải phân cách để sang đường.