Xử tham nhũng: Không phân biệt ai!

Xử tham nhũng: Không phân biệt ai!

(PL)- Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh hoạt động điều tra, tác nghiệp đối với những ngành, lĩnh vực có nhiều dư luận tham nhũng, giàu có bất thường…