Chống tham nhũng: Hành động, hành động nữa!

Chống tham nhũng: Hành động, hành động nữa!

(PL)- Ông Trịnh Xuân Thanh về đầu thú không phải là điểm nóng nhất trong hai ngày vừa qua khi ngay sau đó, ông Trầm Bê, nhân vật cộm cán trong một vụ đại án tham nhũng, cũng bị bắt cùng với nhiều người khác.