Lại thêm vụ bắt trộm bị tù tội

Lại thêm vụ bắt trộm bị tù tội

(PL) - Chủ nhà cầm chĩa đuổi kẻ trộm nhưng không bắt được nên đến công an trình báo; một năm sau chủ nhà bị khởi tố và xét xử vì đã gây thương tích cho kẻ trộm.