Đề nghị gia hạn thời gian giải ngân dự án metro số 2

Đề nghị gia hạn thời gian giải ngân dự án metro số 2

(PLO)- Theo quyết định điều chỉnh dự án đầu tư đã được phê duyệt, thời gian dự kiến vận hành là vào cuối năm 2026, do đó việc điều chỉnh lịch trả nợ đến ngày 30-9-2027 là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn.