Cách phát hiện sớm bệnh Down

Cách phát hiện sớm bệnh Down

Tôi năm nay 39 tuổi mới lập và dự kiến sẽ sinh con, nhưng nghe nói lớn tuổi sinh con dễ bịbệnh Down. Vậy tôi xin hỏi bệnh Down biểu hiện như thế nào và làm cách nào để phát hiện sớm? (Tiêu Như Phụng - TP.HCM)