Bệnh viện công hay tư đều phải vì lợi ích của người dân

Bệnh viện công hay tư đều phải vì lợi ích của người dân

(PLO)- Bệnh viện công quá tải, trong khi đó bệnh viện tư nhân đầu tư trang thiết bị hiện đại lại thiếu bệnh nhân. Ở đây rõ ràng có sự phân biệt nhất định điều này cần phải được xem xét lại, bởi vì tất cả đều phục vụ lợi ích của người dân.