Dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

Dân hưởng lợi từ bệnh viện vệ tinh

(PLO) - Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nhân rộng mô hình BV vệ tinh ra tất cả các tỉnh, TP vào năm 2016.
(PLO) - Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nhân rộng mô hình BV vệ tinh ra tất cả các tỉnh, TP vào năm 2016.