Đã nghe đã thấy: Hết quan hoàn dân!

Đã nghe đã thấy: Hết quan hoàn dân!

(PL)- Mấy nay tôi có sự liên tưởng lạ kỳ giữa trò “ô ăn quan” và việc ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức bí thư Đà Nẵng, ra khỏi Trung ương. Có người bảo cái chức chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng của ông Xuân Anh cũng sẽ phải bị xử lý.
Giám đốc chi nhánh ngân hàng Quốc Dân bị cách chức

Giám đốc chi nhánh ngân hàng Quốc Dân bị cách chức

HĐQT Ngân hàng (NH) TMCP Quốc Dân (NCB) vừa quyết định cách chức Giám đốc chi nhánh Bạc Liêu đối với ông Quách Lạc do đã tự ý ký và phát hành một số chứng thư/cam kết bảo lãnh không đúng thẩm quyền.